קרקעות למגורים

שוק הקרקעות לדיור בישראל ובעיית הדיור בישראל, 2013

מזה שנים מבצע המכון הישראלי לתכנון כלכלי מעקב אחר הריכוזיות והבעייתיות בשוק הקרקעות בישראל. מחקר שנעשה עבור המכון ע"י חברת "אפלייד" בסוף 2008 חזה את משבר הנדל"ן ותיאר מציאות קבועה בה מינהל מקרקעי ישראל הוא בעל מעמד מונופוליסטי ומשווק  באופן קבוע כמות קרקע הפחותה מהדרוש לשוק ואמד את הנזק המצטבר לצרכני הדיור ישראל ממצב המונופולין הזה. בינתיים בוצעה הרפורמה בחוק מקרקעי ישראל והוקמה רשות מקרקעי ישראל.

המחקר החדש שנעשה גם הוא באמצעות חברת "אפלייד", הושלם בינואר 2013 והוא מראה כי הרפורמה לא הועילה בדבר. המחקר מאושש את התחזית של המכון, אשר קבע כי כל עוד לא יחול שינוי במונופולין המצוי בידי מינהל מקרקעי ישראל לא יחול שיפור משמעותי אמיתי במצב הדיור בישראל וכי בהיעדר צעדים מבניים היוצרים תחרות בשיווק הקרקעות – המחירים יוסיפו להאמיר.

על יסוד מימצאי המחקר הקודם ובהתחשב בנתונים ובמימצאים החדשים מפרט המכון את המלצותיו לצעדים מבניים כאלה, אשר יסללו דרך לפתרון תחרותי של משבר הדיור, ההולך ומחריף ברבות השנים והמטיל צל כלכלי כבד על עתידם הכלכלי של צעירים במדינה.

יודגש כי לפתרון משבר הדיור השפעה כבדת משקל על יוקר המחיה בישראל. זאת לאור משקלו של רכיב הדיור בסל ההוצאות של משק בית (25% בממוצע ויותר מכך לעשירונים התחתונים).

שוק הקרקעות לדיור בישראל

מחקר שוק הדיור בישראל